7 KALIMAH MULIA YANG PATUT DIAMALKAN MUSLIM

barangsiapa yang hafal dan mengamalkantujuh kalimah ini akan dimuliakan olehAllah dan malaikat dan akan diampunidosa-dosanya walau sebanyak buih dilautan..

1.bismillahhirrah..mannirrahim: padatiap-tiap hendak melakukan sesuatu.

2.alhamdulliah:..pada tiap-tiap habismelakukan sesuatu.

3.astagfirrullah:..jika tersilapmengatakan sesuatu yang buruk.

4.insyaallah:..jika ingin melakukansesuatu pada masa akan datang.

5.lahaulawalaquat..aillahbillah:..bilatidak dapat melakukan sesuatu yangagak berat atau melihat sesuatu yangburuk.

6.innalillah wa innilillahiroji..un:jika menghadapi musibahatau melihat kematian.

7.laailaahaillall..ah:bacalah sepanjangsiang dan malam sebanyak-banyaknya.amalkanlah selalu moga-mogakita tergolong dikalangan orang yangterpilih oleh Allah.

Comments

Popular posts from this blog

BBM: ADAB TERHADAP GURU

KELEBIHAN MENUNTUT ILMU ^_^

SUNNAH MINUM AIR ZAM ZAM SAMBIL BERDIRI